Archive

افرا چناری

افرا چناری افرای چناری : نام فارسی نام علمی :Plane Maple نام انگلیسی :Acer platanoides L. خانواده:Aceraceae زادگاه:اروپا،آناتولی،قفقاز،شمال ایران گیاهشناسی: درختی خزان کننده که ارتفاع آن معمولا"از30مترتجاوزنمی کند،اماعموما"حدود 20متر ارتفاع دارد.پوست تنه درختان جوان خاکستری روشن وصاف ولی بعدهاتیره شده وترکهای مشبک سطحی وتقریبا"منظم طولی درآن ظاهرمی شود.تاج آن تخم...

تماس با مدیریت