آبشار طلایی

نام فارسی: آبشار طلایی
نام علمی: Rosa banksiae Ait
نام انگلیسی: Lady blanks rose
نوع گیاه: درختچه
ارتفاع: ۶۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۳۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم مرطوب، اقلیم سرد
کاربرد: تک کاشت یا ۵ – ۳ تایی در پارکها و فضاهای سبز، حیاط منازل، ادارات و حاشیه کاری.
توضیحات: درختچه پیچان و بالا رونده با پوست سبز رنگ، با تاج نامنظم و شکل پذیر، گلهای کوچک، گل نازک در دسته های چتر مانند سفید یا زرد، معطر و گلبرگهای کم پر و پرپر، گل دهی در اوایل بهار می باشد.
تماس با مدیریت