اقاقیا پیوندی

 اقاقیا پیوندی

نام فارسی:اقاقیا پیوندی

اقاقیای توپی(پیوندی)  –  BLACK LOCUST
ROBINIA PSEUDOACACIA: نام علمی
  FABACEAE  – بقولات: خانواده
جنوب غربی آمریکا: بومی منطقه
شجره الجراد، Fales Acacia

 

اقاقیا گیاهی سریع الرشد که بومی جنوب آمریکا می باشد. اقاقیای توپی مورد علاقه ی بسیاری از طراحان پارکهای زیبا یا خیابان های شهری می باشد .تا کنون ۲۰ گونه اقاقیا شناخته شده است. با این که زادگاه نخستین این گیاه آمریکا است ، امروزه در بیش تر نقاط کره ی زمین از جمله ایران ، این گیاه یافت می شود و آن را به عنوان یک درخت زینتی و نیز صنعتی به کار می گیرند. واریته های متعددی از این گیاه شامل انواع بدون خار و مجنون موجود است. واریته گل صورتی، دارای گل های صورتی رنگ معطر، از گونه نام برده، بیشترکاشت می شود.

 

 

گیاهشناسی اقاقیا پیوندی:

درخت سریع الرشد خزان کننده باارتفاع ۲۴مترباتاج گسترده ومولدریشه جوش.دارای پوست قهوه ای تیره،عمیقا”شیاردار،شاخه هاخاردار،برگها متناوب،شانه ای زوج با۱۹-۷برگچه بیضوی به رنگ سبزتیره.گل آذین خوشه با گلهای سفیدمعطرکه دراواسط بهارواوایل تابستان ظاهرمیشوند.میوه نیام مستطیلی تاخطی که درطول زمستان روی شاخه باقی می ماند.

نیازها:

درخاک معمولی رشدمی کندوبه خاک اسیدی یا خنثی ولی فاقدآهک فعال نیاز دارد(درخاک های دارای آهک برگهای گیاه زردفام میگردد.)نسبت به سرما،گرماوخشکی مقاوم است.سیستم ریشه آن مختلف است،دارای ریشه های راست عمیق ،گسترده وسطحی است.خاکهای قوی ولیمونی عمیق قابل نفوذ رادوست دارد.نورپسند است ونورهای شدیدوگرم راترجیح میدهد.نسبت به دودوگرد وخاک نیز مقاوم است.

ازدیاد اقاقیا پیوندی:

جداکردن وکاشت ریشه جوشهادرفصل پائیز،کاشت بذربا پوشش ۵/۱سانتیمتردرخاک معمولی درآبان یافروردین ماه.

کاربرد اقاقیا پیوندی:

مناسب کاشت درپارکهای جنگلی وشهری،جنگلکاریهاوباغچه های بزرگ.

 

مرکز خرید و قیمت اقاقیا در تهران و کرج با مناسب ترین قیمت

این گیاه به سرما و گرما بسیار مقاوم است و درخت کم ابی می باشد  از جمله درختان افتاب دوست می باشد و در افتاب رشد بهتری دارد حداکثر ارتفاع این درخت ۲۰ متر می باشد و در پارک چیتگر شاهد انواع این درخت هستیم نسبت به خاک حساس نیست ولی خاک باید زهکشی مناسبی داشته باشد

تماس با مدیریت