آماراتتوس

آماراتتوس

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

آماراتتوس

آمارانتوس
نام فارسی: آمارانتوس
نام علمی: Amaranthus oruentus
نام انگلیسی: Purpule Ameranthus
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۱۸۰ – ۱۲۰ سانتی متر
گستردگی: ۸۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم گرم
کاربرد: جهت ایجاد پس زمینه یا یک نقطه بسیار جذاب و به عنوان گل بریده کاربرد دارد.
توضیحات: گلهای بلند با برگهای ۳۰ سانتی متری، جهت شکوفه دهی خوب نیاز به گرما و آفتاب دارد. گلهای با دوام و بزرگ بصورت خوشه های مستقیم یا آویزان به رنگ های زرشکی، قرمز لاکی و سایه هایی از سبز می باشند. متحمل خاک های فقیر نیز می باشند.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت