انار

انار

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

انار

نام فارسی:انار
نام علمی: punica granatium L.
نام انگلیسیpome granate :
خانواده Punicaceae :
زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان،مناطق مدیترانه ای اروپا،آفریقا،آسیا،آناتولی
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده کوتاه بدون خاربابرگهای متقابل به شکل سرنیزه ای یاواژتخم مرغی بدون کرک باگلهای قرمز که درتیرماه ظاهر میشوند.
نیازها:
خاک مناسب آن مخلوطی ازرس،پیت وشن به نسبت ۱:۱:۱می باشد.درتابستان به مقدار اندکی آب نیازداردودرزمستان اگر گیاه دردوره خواب به سرمی بردمقدار خیلی کمی آب به آن بدهید.اگر گیاه درمکانهای گرم واقع شده است رطوبت خاک در همه حالی باید حفظ شود.
ازدیاد:
کاشت بذر درعمق ۶/۰سانتی متری دراوایل بهار،کاست قلمه وخوابانیدن شاخه درتیرماه.
کاربرد:
تولید میوه خوراکی،ازپوست میوه جهت تهیه رنگهای ثابت استفاده می شود.مصرف دارویی نیز داردوبه علت زیبایی خاص آن درایجاد فضای سبز به کارمی رود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت