خرمالو

خرمالو

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

خرمالو

نام فارسی:خرمالو
نام علمی: Diospyrus Kaki L .
نام انگلیسیchinese persimmon:
خانواده Ebenaceae :
زادگاه:شرق هیمالیا،چین وژاپن
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع تا۱۴مترباتاج کروی وپوست فلسی.برگها بیضوی-تخم مرغی تامستطیلی-تخم مرغی یاواژتخم مرغی باسطح فوقانی سبزتیره ودرسطح تحتانی سبز روشن وکرکدار.گلها سفیدمایل به زردکه دربهارظاهرمیشوند.میوه سته کروی.
نیازها:
به خاک معمولی ومکان آفتابی نیاز دارد.
ازدیاد:
کاربرد:
تولید میوه خوراکی

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت