زرشک زینتی

زرشک زینتی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

زرشک زینتی

نام فارسی :زرشک
نام علمی: Berberis vulgaris L.
نام انگلیسی: common barberry
خانواده: Berberidaceae
زادگاه :اروپا،شمال آناتولی،شمال غرب ایران وقفقاز
گیاهشناسی:
درختچه پهن برگ خزان کننده،خارداربه ارتفاع تا۳متر.شاخه های سال جاری آن به رنگ سبز یاقهوه ای –قرمزوشیارداروشاخه های یکساله ومسن تربه رنگ خاکستری.برگهابیضوی تابیضوی پهن یاواژتخم مرغی.گل آذین پانیکول باگلهای زردرنگکه درشاخه چه های خاکستری رنگ ظاهرمیشوند.میوه سته قرمزرنگ.
نیازها:
درهرنوع خاکی رشدمیکند.محل آفتابگیروگرم رامی پسندد.
ازدیاد:
کاشت بذرباپوشش ۵/۲سانتیمتردرسایبان درآبانماه،کاشت قلمه درماسه درشاسی سردازشهریورتامهرماه،خوابانیدن شاخه دربهار.
کاربرد:
مناسب ایجاد پرچین.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت