ستاره ای

ستاره ای

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ستاره ای

ستاره ای
نام فارسی: ستاره ای
نام علمی: Aster novae .L
نام انگلیسی: New York Aster
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۳۰ – ۲۰ سانتی متر
گستردگی: ۳۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم گرم
کاربرد: حاشیه رسی باغهای سنگی و طبیعی، حاشیه چمنکاری و ترکیب با سایر گلها.
توضیحات: گیاهان توده ای، گلهای شبیه گل مینا، کاشت را در خاک با زهکش خوب انجام دهید تا از پوسیدگی ریشه جلوگیری شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت