میمون

میمون

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول53455 دسته بندی برچسب

میمون

میمون
نام فارسی: میمون
نام علمی: Antirrhium majus
نام انگلیسی: Snapdragon
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۷۰ – ۳۵ سانتی متر
گستردگی: ۳۵ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم گرم، اقلیم سرد
کاربرد: در تنه های گلکاری و حاشیه دائمی در فضاهای سبز واز ارقام پابلند به عنوان گل شاخه بریده استفاده میشود.
توضیحات: گلهای در این گیاه بصورت انبوه و خوشه ای روی یک دمگل اصلی قرار داشته و در انواع رنگ ها دیده می شود، گلدهی از اواسط بهار آغاز شده و تا اوایل تابستان ادامه می یابد. مقاوم به سرما، از طریق بذر تکثیر می یابد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت