مینا

مینا

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول353535 دسته بندی برچسب

مینا

مینا
نام فارسی: مینا
نام علمی: Chrysanthemum superbum
نام انگلیسی: Shasta Daisy
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۹۰ – ۶۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم گرم
کاربرد: برای گلهای بریده، حاشیه کاری یا در گلدانو برای تعیین مرزهادر گلکاری و …
توضیحات: بیش از ۵۰ کولتیوار دارد و اغلب گلهای سفید تولید می کنند. گل های آفتاب دوست، اندازه گلها از گلهای بزرگ پر جلوه تا گلهای به اندازه دکمه متغییر است. نیاز به آب و کوددهی دارند

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت