آبوتیلون هیبریدوم Tag

آبوتیلون هیبریدوم

آبوتیلون هیبریدوم   آبوتیلون هیبریدوم  -  CHINESE LANTERN ABUTILON HYBRIDUM : نام علمی   MALVACEAE  - پنیرک : خانواده آمریکای جنوبی : بومی منطقه parlour maple ، Flowering Maple خصوصیات گیاهشناسی:خصوصیات گیاهشناسی: "آبوتیلون هیبریدوم" گیاهی زینتی از خانواده ی مالواسه یا ختمی و از جنس آبوتیلون می باشد. برگ های این گیاه همانند برگ های افرا...

تماس با مدیریت