آیلان-عرعر

آیلان-عرعر

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

آیلان-عرعر

نام فارسی:آیلان-عرعر
نام علمی:َAilanthus altissima
نام انگلیسی:Tree of Heaven
خانواده:Simaroubaceae
زادگاه:جنوب شرق آسیا
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع تا ۲۰متربا پوست صاف وبرهنه به رنگ خاکستری مایل به سیاه.برگهامتناوب شانه ای با۲۵برگچه تخم مرغی-سرنیزه ای .
گل آذین آن پانیکول که درتیرماه ظاهرمی شودودارای بوی نامطلوب،گلهای نروماده معمولا”برروی درختان جدا ازهم هستند.چوب،پوست ودیگر قسمتهای این درخت دارای مواد خاص وتند وتیزی هستند.
نیازها:
خاک سبک ومحل سایه ومرطوب رامی پسندد.
ازدیاد:
تقسیم ریشه درخاک سبک دراسفندماه،بذر.
کاربرد:
مناسب برای کاشت درفضای سبزوگونه مقاوم به آلودگی هوا،مناسب برای کاشت درمناطق صنعتی وحاشیه خیابانها.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت