اختر خارجی

اختر خارجی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

اختر خارجی

اختر خارجی
نام فارسی: اختر خارجی
نام علمی: Canna generalis Yellow King
نام انگلیسی: Indian canna
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۱۸۰ – ۱۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: محیط مرطوب، اقلیم معتدل، خاک هوموس دار
کاربرد: کاشت در حاشیه یا در وسط چمنکاری در ترکیب با سایر گلها
توضیحات: طول گیاه بلند، گلهای زرد درخشانو یا دارای گلهای قرمز تیره که به طور گسترده ای پرورش می یابد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت