ارغوان چینی

ارغوان چینی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ارغوان چینی

نام فارسی: ارغوان چینی
نام علمی: Cercis chinensis
نام انگلیسی: chinensis Red bud
نوع گیاه: درخت, درختچه
ارتفاع: ۴۵۰ – ۳۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۴۵۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم های سرد و معتدله خشک و مرطوب
کاربرد: بصورت کاشت ۵ – ۳ تایی در پارکها یا تک کاشت یا بصورت پس زمینه کاشت در حیاط منازل و ادارات.
توضیحات: درختی با برگهای پهن قلبی شکل، مقاوم به خاک خشک و حرارت ولی در فصل رشد بهتر است آبیاری شود، دارای گلهای به رنگ سفید، صورتی یا قرمز که وقتی برگها باز می شوند یا درست قبل آن شکوفا می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت