افرای سیاه

افرای سیاه

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

افرای سیاه

افرای سیاه
نام فارسی: افرای سیاه
نام علمی: Acer negundo
نام انگلیسی: Ash Leaved Maple
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۱۸۰۰ – ۹۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۷۵۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک مرطوب
کاربرد: کاشت در کنار خیابان ها بصورت ردیفی، کاشت در حاشیه پارک ها و فضاهای سبز.
توضیحات: درخت خزان پذیر، برگ هایی با لوبهای عمیق به حالت ۳ تا ۵ برگچه تخم مرغی، در پائیز به رنگ زرد در می آید. به صورت چند تنه ای، دارای بذرهای با دو باله، قدرت سایه اندازی خوب.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت