انجیر

انجیر

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

انجیر

نام فارسی:انجیر
نام علمی: Ficus carica
نام انگلیسیfig :
خانوادهMoraceae :
زادگاه:مدیترانه وآسیای غربی

گیاهشناسی:
درخت خزان کننده یادرختچه کوچک گسترده به ارتفاع تا ۱۰مترباتنه خمیده وپوستی صاف به رنگ خاکستری روشن با لکه های تیره.دارای تاج درختچه مانند که درسنین بالاترنامنظم وگسترده می گردد.
نیازها:
این درخت درانواع خاک (خاک شنی سبک تاخاک رسی سنگین)به عمل می آید.ولی دراراضی شنی وسبک خطر حمله نماتدبسیارزیاداست.بهترین نوع خاک برای آن خاکهای غنی ولیمونی باphقلیایی یاخنثی است.مقاوم به کم آبی است درهنگام رشد به آب کافی نیازدارد.
ازدیاد:
کاشت بذردرخاک سبک وشاسی گرم دربهمن ماه.
کاربرد:
تولید میوه خوراکی.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت