انگور

انگور

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

انگور

نام فارسی:انگور
نام علمی: Vitis vinifera
نام انگلیسی vine grape :
خانوادهvitaceae :
زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان
گیاهشناسی:
درخت پیچنده ضخیم کلفت با ارتفاع متوسط تابلند،اما اغلب به صورت تنه ای ضخیم وکوتاه پرورش داده می شود.برگها نسبتا”نازک بامحیطی دایره ای یادایره ای-تخم مرغی بالبه دندانه ایکم وبیش نوک تیز.میوه سته که در خوشه بزرگ وبلند ظاهرمیشود.
نیازها:
ازدیاد:
کاربرد:
تولید میوه خوراکی

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت