اکالیپتوس

اکالیپتوس

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

اکالیپتوس

نام فارسی: اکالیپتوس
نام علمی:Eucalyptus spp.
نام انگلیسی: Gum tree
خانواده: Myrtaceae
زادگاه:استرلیا
گیاهشناسی:
درخت همیشه سبزوعموما”بلندباپوست صاف،رشته ای،نخی یاشطرنجی.برگها سرنیزه ای شکل ویا بیضوی کشیده به رنگ سبزتیره ،سبز- خاکستری ویاآبی-نقره ای معطرکه دردرختان جوان متقابل درحالیکه دردرختان مسن متناوب.گل آذین گرزن دوسویه متراکم چترماننددرگونه های مختلف به رنگهای سفید،کرم ویاقرمزکه درفصل بهار،تابستان وپائیزظاهرمیشود.میوه کپسول چوبی.
نیازها:
به خاک حاصلخیزدارای زهکش خوب نیاز داردومکان کاملا”آفتابی رامی پسندد.درمقابل بادهای شدیدوسرد بایدمحافظت شود.حداقل دمای قابل تحمل درگونه های مختلف ۱۰-۵ درجه سانتی گراداست.
ازدیاد:
کاشت بذردربهاریاپائیز.
کاربرد:
برگهای آن جهت تهیه بخور برای ضدعفونی هوا،درمان سرماخوردگی ومشکلات تنفسی مورداستفاده قرار میگیرد.به دلیل داشتن پوست تنه وفرم زیبامناسب کاشت درپارکها یاحیاط منازل است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت