بداغ

بداغ

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

بداغ

نام فارسی: بداغ
نام علمی: Viburnum opulus
نام انگلیسی: Snowball Bush
نوع گیاه: درختچه
ارتفاع: ۱۸۰ – ۱۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۸۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی
کاربرد: کاشت در حیاط منازل، پارک ها و ادارات کاشت در حاشیه چمنکاری
توضیحات: درختچه ای با تاج کروی، شاخه های خاکستری روشن نسبتاً صاف خزان کننده، گل ها سفید در گل آذین دیهیمی، نسبتاً کم دوام، نسبت به سرما مقاوم، نیازمند خاک خوب زراعی و آبیاری متوسط می توان در نقاط معتدله و معتدله سرد از آن بهره گرفت.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت