به ژاپنی

به ژاپنی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

به ژاپنی

به ژاپنی
نام فارسی :به ژاپنی
نام علمی:Chaenomeles japonica
نام انگلیسی: Japan quince
خانواده Rosaceae :
زادگاه :ژاپن
گیاهشناسی:
درختچه کوتاه باگلهای زیبا به ارتفاع تا۲مترباشاخه های خاردار.برگها تخم مرغی پهن تاواژتخم مرغی نوک کندیانسبتا”نوک تیزودندانه دار.گلها به رنگ قرمز-قرمزآجری که دراوایل بهارقبل ازبرگهاظاهرمی شوند.میوه تقریبا”کروی وزردرنگ.
نیازها:
درهرنوع خاک باغبانی رشدمیکند.به محل سایه وبعضا”آفتابرونیازدارد.
ازدیاد:
خوابانیدن شاخه،پیوند،کشت بذردرصورتیکه واریته جدیدی رابخواهندبه دست آورند.
کاربرد:
درختچه بسیارزیباومناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت