بومادران

بومادران

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

بومادران

بومادران
نام فارسی: بومادران
نام علمی: Achillea Filipendulina
نام انگلیسی: Fernleaf Yarrow
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۱۵۰ – ۶۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم خشک، اقلیم گرم
کاربرد: کاشت در وسط محوطه های چمنکاری، کاشت در حاشیه چمنها، در پارکها و کاشت در حیاط منازل.
توضیحات: گیاهی سبز و مستقیمی دارای برگهای قطعه قطعه ۱۰ سانتی متری با گیاهانی مثل زبان درقفا و مینا ترکیب مناسبی ایجاد می کند، یکی از مقاوم ترین گیاهان چند ساله، ولی در خاک های با زهکش خوب رشد خوبی دارد. گلهای با رنگ های متنوع ایجاد می کند.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت