بید سفید

بید سفید

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

بید سفید

نام فارسی:بید سفید
نام علمی:Salix alba
نام انگلیسی:white willow
خانواده:Salicaceae
زادگاه:شمال آفریقا،اروپا،آناتولی،عراق،ایران،افغانستان،قفقاز،تالش،سیبری.
گیاهشناسی:
درخت سریع الرشد، خزان کننده به ارتفاع۳۰-۲۵متر.برگهامتناوب، باریک یا خطی سرنیزه ای ،شاخه هاگاهی تقریبا”واژگون،اغلب قهوه ای مایل به قرمز.گل آذین دم گربه ومیوه کپسول است.
نیازها:
اکثر گونه های بید درخاک مرطوب رشد میکنند،لیکن برخی ازآنهاهم در زمینهای خشک به خوبی به عمل می آیند.دارای ریشه های گسترده هستندودرهرنوع خاک باغبانی معمولی رشد میکنند.اغلب گونه های آن نسبتا”مقاوم بوده وبه آب کافی ونور آفتاب نیازدارد.
ازدیاد:
کاربرد:
مناسب کاشت درپارکها

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت