بید مجنون

بید مجنون

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

بید مجنون

نام فارسی:بید مجنون
نام علمی:Salix babylonica
نام انگلیسی:Weeping willow
خانواده:Salicaceae
زادگاه:ایران،افغانستان،پاکستان،تالش،ترکمنستان
گیاهشناسی:
درخت دوپایه خزان کننده به ارتفاع تا۱۵مترباشاخه های واژگون.برگها متناوب،باریک یا خطی سرنیزه ای بادندانه های اره ای کوچک به هم فشرده.گل آذین آن دم گربه ومیوه کپسول است.
نیازها:
به خاک معمولی نسبتا”سنگین مرطوب وآب کافی ونورآفتاب نیازدارد.
ازدیاد:
گرفتن قلمه چوبی درهرسنی که باشدوکاشت درخاک مرطوب درمهریااسفند ماه،پیونددراسفند ماه.
کاربرد: مناسب کاشت درپارکها

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت