تاج خروس

تاج خروس

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

تاج خروس

تاج خروس
نام فارسی: تاج خروس
نام علمی: Celosia argentea L.
نام انگلیسی: Cockscomb
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۶۰ – ۴۵ سانتی متر
گستردگی: ۳۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم گرم معتدل
کاربرد: به صورت ترکیب با سایر گلها به صورت توده ای کاست در گلدان و درحاشیه هاودر مرزها گیاهی جالب برای نقطه عطف برجسته.
توضیحات: این گیاه گلهای پر مانند ۳۰ سانتی متری بر روی گیاه متراکم با اندازه متوسط، گلهای به رنگ گلی، نارنجی، زرد، کرمی، گلها در خاک غنی و فقیر رشد می نمایند.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت