توت آمریکایی

توت آمریکایی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

توت آمریکایی

نام فارسی: توت آمریکایی
نام علمی: Maclora pomifera
نام انگلیسی: Osage orange
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۹۰۰ – ۷۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: هر نوع خاکی – : اقلیم سرد، اقلیم معتدل
کاربرد: تک کاشت در وسط چمنها، نقطه عطف، بیشتر جهت تهیه پرچین سازی
توضیحات: درخت بومی آمریکای شمالی، برای تامین غذای اضطراری کرم ابریشم وارد ایران شد، درختی است خاردار با میوه مرکب درخت، درخت دو پایه می باشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت