توت مجنون

توت مجنون

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

توت مجنون

نام فارسی:توت مجنون
نام علمی: Morus alba var.pedula
نام انگلیسی :Mulberry :
خانوادهMoraceae :
زادگاه:مدیترانه وآسیای غربی
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده باارتفاع ۱۲متر.برگها معمولا”لوزوی –تخم مرغی نوکداربادندانه اره ای نامنظم بارگبرگهای مایل به سفیدمشخص .گل آذین دم گربه ای آن ازاردیبهشت تاخردادماه ظاهرشده که میوه سته آن درتابستان میرسد.
نیازها:
محل آفتابی ومحفوظ ،خاک سبک ونسبتا”ماسه ای غنی ازآهک(قلیایی)رامی پسنددولی خاک فقیررانیزتحمل میکند.درمناطق سردسیربهتراست کناردیواریامحل ایمن ازسرماکاشته شود.این گیاه تادمای۵-درجه سانتی گرادراتحمل می کند.
ازدیاد:
کاشت بذر،پیونددربهار،خوابانیدن شاخه دربهاریاپائیز.
کاربرد:تولید میوه خوراکی،برگ مورد استفاده کرم ابریشم.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت