توری

توری

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

توری

توری
نام فارسی :توری
نام علمی:Lagerstroemia indica
نام انگلیسی:Crape myrtle
خانواده: Lythraceae
زادگاه :چین
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده به ارتفاع ۶-۳متر.دارای دوفرم کوتاه وبلند.فرم کوتاه آن سرعت رشدش کم است ورشدطولی وگسترش عرضی یکسانی دارد.فرم بلند که ارتفاع آنهااز۵/۱تا۹مترمتغیربوده وپس ازتربیت به صورت درخت ،تنه های زیبایشان نمایان می شود.پوست تنه صاف به رنگ خاکستری روشن مایل به سفید.برگها بیضوی یامستطیلی واغلب نوک تیزکه به صورت متناوب روی شاخه قرارگرفته اند.رنگ برگها دربهارسبزروشن متمایل به قرمزودرپائیزنارنجی یاقرمزوگاهی زردمی باشد.گلها به شکل خوشه هایی درانتهای شاخه ها تشکیل میشوند.رنگ گلهاقرمز،صورتی،بنفش،سفیدیاصورتی ملایم بوده ودوره گلدهی آن ازاوایل تیرماه تااواخرشهریورماه می باشد.میوه کپسول کروی.
نیازها:
نیاز به نور مستقیم خورشید دارد(مکان آفتابگیر).بهترین ترکیب خاک برای آن مخلوطی ازخاک باغچه وخاکبرگ به نسبت مساوی است.به سرمای زمستان مقاوم است.درفصل رشد نیاز به آبیاری بافاصله ولی عمیق داردولی درزمستان احتیاجی به آبیاری ندارد.وجود روزهای گرم وآفتابی برای گلدهی ضروری است.
ازدیاد:
کاشت بذر،تهیه قلمه نیمه خشبی به طول ۱۴-۷سانتی متردراواخرپائیزواوایل بهارکاشت دربسترماسه درگلخانه.
کاربرد:
مناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت