جوالدوزک

جوالدوزک

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

جوالدوزک

نام فارسی:جوالدوزک
نام علمی: Catalpa speciosa Warder
نام انگلیسی hardy catalpa :
خانواده:Bignoniaceae
زادگاه:جنوب ومرکز ایالت متحده آمریکا
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع تا۳۰متر،هرمی شکل باپوست قهوه ای تیره که به صورت فلس های ضخیم می ترکد.برگها تخم مرغی تا تخم مرغی- مستطیلی،نوکداربلند.گل آذین پانیکول نسبتا”کم گل با گلهای سفیدرنگ که درخردادماه ظاهر میشود.میوه کپسول.
نیازها:
خاک معمولی ومکان آفتابگیر تانسبتا”سایه رامی پسندد.

ازدیاد:
تهیه قلمه ازشاخه های جوان وکاشت درماسه درفصل تابستان درشاسی بادرجه حرارت
۱۵-۱۲درجه سانتی گراد،کاشت بذردرفصل بهار.
کاربرد:
گونه زینتی مناسب کاشت درپارکها.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت