ختمی درختی

ختمی درختی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ختمی درختی

ختمی درختی
نام فارسی :ختمی درختی
نام علمی:Hibiscus syriacus L.
نام انگلیسی:rose of Sharon
خانواده: Malvaceae
زادگاه : شرق آسیا
گیاهشناسی:
درختچه خزان کننده باساقه چوبی به ارتفاع تا۳متر.برگها گوه ای شکل-تخم مرغی،دندانه دارودارای سه لوب که لوب میانی ازبقیه بلندتراست.گلهادررنگهای سفید،زردیابنفش درمردادتاشهریورماه ظاهرمی شوند.میوه کپسول.
نیازها:
شرایط کاملا”آفتابی وخاک بازهکش خوب نیازدارد.درختان جوان درمناطق سرددرطول زمستان به محافظت ونگهداری بیشتری نیازدارد.به همین دلیل آنهارادرآفتابی ترین ومحفوظ ترین نقطه باغچه کشت می نمایند.خاک مناسب آن خاک غنی ولوم سبک است.
ازدیاد:
کاشت قلمه درخاک پیت وماسه درشاسی سرد درتابستان،پیونددراسفند ماه.
کاربرد:
درختچه بسیارزیباومناسب کاشت درفضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت