داغداغان

داغداغان

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

داغداغان

نام فارسی:داغداغان
نام علمی:Celtis australis
نام انگلیسی: Nettle Tree
خانواده: Ulmaceae
زادگاه: جنوب اروپا، آسیای میانه،جنگلهای شمال ایران
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده به ارتفاع تا ۲۰ متر(۲۵- متر)باپوست صاف غیرریزان.برگهاتخم مرغی یاتخم مرغی باریک غالبا”نوکداربلندبادندانه اره ای تیز.میوه شفت گوشتی.
نیازها:
نیاز به خاک معمولی داردومحل مناسب آن فضای بازوآفتابگیراست.درنقاط بادخیزبایستی تاقبل ازاستقرارکامل درجای خود محکم شودوقیم بندی گردد.پس ازاستقراربه گرما،بادوخشکی مقاوم است.درخاک قلیایی وخاک عاری از موادغذایی ودرشرایط دود وآلودگی شهرهابه خوبی دوام می آورد.درمقایسه باچناربه آبیاری کمتری نیازدارد.
ازدیاد:
کاشت بذر دربهار-خوابانیدن شاخه درپائیزیابهار.
کاربرد:
مناسب کاشت درحاشیه خیابانها.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت