دم موشی قفایی

دم موشی قفایی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

دم موشی قفایی

دم موشی قفایی
نام فارسی :دم موشی قفایی
نام علمی Buddelija davidii :
نام انگلیسیButterfly Bush :
خانوادهLoganiaceae :
زادگاه :چین
گیاهشناسی:
گیاه خزان کننده باشاخه های گسترده وبه ندرت ضعیف وگسترده که ارتفاع آن به ۵/۴مترمی رسد.برگها متقابل ،تخم مرغی-سرنیزه ای تاسرنیزه ای باسطح فوقانی سبزتیره وسطح تحتانی دارای کرک نمدی سفید .گلها به رنگ بنفش ،معطر که درگل آذین سنبله ای راست یاسربزیرظاهرمی شوند.میوه کپسول مستطیلی نوکدار.
نیازها:
درهرنوع خاک سبک رشدمی کندولی بهتراست که گچی لومی باشد.نیاز به نورمستقیم وفضای بازدارد.
ازدیاد:
کاشت قلمه درشاسی سرد دربسترماسه درتابستان،کاشت بذردرگلخانه دراسفندماه.
کاربرد:
درختچه زیباوباارزش که به خاطرگلهای دیرفصل آن پرورش داده می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت