ذغال اخته

ذغال اخته

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ذغال اخته

ذغال اخته
نام فارسی :ذغال اخته
نام علمیCornus mass L. :
نام انگلیسی:dog wood
خانواده: cornaceae
زادگاه : بومی آسیاواروپای شرقی
گیاهشناسی:
درختچه یادرختی به ارتفاع تا۸متر،باشاخه های سبزمایل به زرد.برگهاتقریبا”دایره ای یاتخم مرغی تابیضوی باقاعده گرد،نوکدار،درسطح تحتانی کم رنگتر.گلهازردرنگ.میوه شفت آویزانبه رنگ قرمزدرخشان.
نیازها:
محل آفتابی وخاک مرطوب رامی پسنددولی خشکی راتحمل می کند.دربدترین زمینها به راحتی رشدمی کند،بنابراین برای احیای اراضی آهکی وگچی بسیارمناسب است.مقاوم به سرماست ونسبت به سایه وآب وهوای شهرهابردباراست.
ازدیاد:
کاشت قلمه چوب نیمه سخت دراواخربهار ،کاشت بذردربهار،خوابانیدن شاخه دربهاریااوایل تابستان وجداکردن پاجوش درپائیز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت