زبان گنجشک

زبان گنجشک

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

زبان گنجشک

نام فارسی:زبان گنجشک گل
نام علمی: Fraxinus ornus L.
نام انگلیسی:Flowering Ash
خانواده: Oleaceae
زادگاه: جنوب اروپا،غرب آسیا
گیاهشناسی:
درخت خزان کننده با ارتفاع ۱۵-۸متروتاج تخم مرغی پهن.پوست آن درابتداصاف خاکستری وبعدهازبروشکافدارمیشود.برگهامتقابل مرکب تک شانه ای با۸-۵برگچه مستطیلی تا تخم مرغی پهن باحاشیه مضرس.گلها سفیدمعطرکه به شکل پانیکولهای پر گل ظاهر می شود.میوه فندقه بالدار.

نیازها:
نهال جوان در سایه به خوبی رشد میکند،امادرحالت بلوغ حتما”بایدازآفتاب کامل برخوردار گردد.درمقابل سرماوگرما نسبتا”مقاوم است ولی جوانه هاونهالهای جوان آن براثریخبندان وسرمای دیررس بهاره آسیب می بینند.انشعابات وتاج گیاه محکم است لذادرمقابل وزش بادهای سنگین مقاوم است.ریشه های عمیق داردوخاک های قوی وعمیق وقابل نفوذ راترجیح میدهد.
ازدیاد:
کاشت بذردرماسه که یکسال قبل لایه گذاری شده باشد وهمچنین پیوند روی گونه F.excelsiorدراسفند ماه.
کاربرد:
مناسب کاشت در فضای سبز.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت