زنبق هلندی

زنبق هلندی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

زنبق هلندی

زنبق هلندی
نام فارسی: زنبق هلندی
نام علمی: Iris pumila
نام انگلیسی: Dwarf Bearded Iris
نوع گیاه: گیاه فصلی, پیازی ها
ارتفاع: ۲۰ – ۱۵
گستردگی: ۳۰
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: محیط مرطوب، اقلیم معتدل، خاک هوموس دار قوی و سبک
کاربرد: حاشیه های گلکاری ودر باغهای صخره ای
توضیحات: گیاهان زرد و شکوفا، پا کوتاه، گلها دامنه وسیعی از رنگ دارند ولی اغلب زرد و یاسی هستند. در فروردین ماه گلها شکوفا می گردند.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت