سرو خمره ای

سرو خمره ای

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

سرو خمره ای

نام فارسی: سرو خمره ای
نام علمی: Thuya orrientalis
نام انگلیسی: California Nutmeg
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۳۶۰۰ – ۴۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۸۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم خشک
کاربرد: تک کاشت در پارک ها، در نقاط عطف، در منازل و ادارات
توضیحات: بسیاری درختان همیشه سبز، برگ هایی با آرایش مارپیچی و شبیه سرخدار، انشعابات افقی خمیده این گیاه با برگ های نوک تیزی که در پائین به رنگ زرد سبز هستند پوشیده شده است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت