سرو طبری

سرو طبری

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

سرو طبری

نام فارسی :سرو طبری
نام علمی:Thuja orientalis L.
نام انگلیسی:oriental arbor vitae
خانواده: Cupressaceae
زادگاه:شمال غربی آمریکا
گیاهشناسی:
درخت همیشه سبز هرمی یابوته ای باشاخه های گسترده بالارونده وتنه ای ازنزدیک قاعده منشعب.دارای پوست نازک به رنگ قهوه ای مایل به قرمز،جداشونده به صورت فلسهای کاغذی .دارای شاخه چه های بسیار نازک وبرگهای به رنگ سبز روشن ودرهردوسطح تقریبا”مشابه.
نیازها:
به خاک عمیق ولوم مرطوب ومکان آفتابی نیاز دارد.به بادهای شدید مقاوم است.
ازدیاد:
کاشت بذر دربهاردرخاک شنی وزمانی که به ارتفاع ۸سانتی متر رسیدباز کاشت می شود.
کاربرد:
مناسب کاشت درخاکهای مرطوب،مناسب کاشت درباغهای صخره ای ،احداث پرچین.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت