سپیدار

سپیدار

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

سپیدار

نام فارسی:سپیدار
نام علمی: Populus alba
نام انگلیسی:white poplar
خانواده: Salicaceae
زادگاه:شمال آسیاواروپا
گیاهشناسی:
درخت دوپایه خزان کننده باارتفاع حدود۳۰-۲۰مترباتنه ضخیم که تا ۲متی قطر دارد.دارای تاج بلندوگسترده وبا شاخ وبرگ بسیار.پوست درختان جوان صاف وخاکستری روشن ولی باافزایش سن به رنگ خاکستری تیره تاسیاه باشکافهای عمیق درمی آید.برگها ساده،متناوب که در سطح رویی سبزتیره وبراق ودرسطح زیرین سفیدکرکی هستند.گل آذین آن دم گربه که در اسفندوفروردین ماه قبل از ظهور برگها ظاهر می شود.میوه کپسول.
نیازها:
طالب اراضی رسی،عمیق ومرطوب می باشد.
ازدیاد:
کاشت قلمه به طول ۲۰ سانتی متر درخاک معمولی دراسفندماه.
کاربرد:
مناسب کاشت درپارکهاو حاشیه استخرها،دریاچه هاورودخانه ها،کاغذسازی،جعبه سازی.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت