شمشاد ابلق

شمشاد ابلق

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

شمشاد ابلق

شمشاد ابلق
نام فارسی: شمشاد ابلق
نام علمی: Euonymus japonica var aurea – variegata
نام انگلیسی: Gold spot Euonymus
نوع گیاه: درختچه
ارتفاع: ۳۰۰ – ۱۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۸۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم گرم، خاک مرطوب
کاربرد: تزئین حاشه گلکاری، دیوار سبز، فرم دهی
توضیحات: درختچه سربالا، شاخ های فشرده، برگ های بزرگ چرمی، بیضی شکل، براق، سبز تیره، گلهای زرد، در تابستان گلهای سبز، سفید کوچک، دنبالشان میوه های گرد و صورتی ظاهر می گردد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت