شیرخشت

شیرخشت

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

شیرخشت

شیرخشت
نام فارسی :شیرخشت
نام علمی Cotoneaster horizontalis Decne :
نام انگلیسیrock cotoneaster :
خانوادهRosaceae :
زادگاه :غرب چین
گیاهشناسی:
درختچه کوتاه نیمه همیشه سبز.ساقه هامنشعب باشاخه های متقابل گسترده افقی.برگهاتقریبا”دایره ایتابیضوی پهن،نوک تیزوباراس منقاردار،باسطح فوقانی سبزتیره بی کرک ودرخشان، سطح تحتانی باکرکهای کوتاه.گلهابه رنگ صورتی.میوه به رنگ قرمزروشن.
نیازها:
درتمام خاکها به خصوص گچی به خوبی رشد می کند.همه گونه ها روشنایی پسندودرنورکامل بهترین رشدرادارند.شرایط سایه آفتاب یاسایه کامل راتحمل می کند.مقاوم به سرماست.
ازدیاد:
کاشت بذرپس ازسرمادهی وخراش دادن دربهاریاپائیز،قلمه سرشاخه دربهاروتابستان،خوابانیدن شاخه دربهار.
کاربرد:
مناسب کاشت درفضای سبزوباغهای صخره ای.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت