فستوکا

فستوکا

برای قیمت تماس بگیرید

فستوکا

نام فارسی: فستوکا
نام علمی: Festuca ovin ‘glauca
نام انگلیسی: Sheep’s Fescue
نوع گیاه: پوششی
ارتفاع: ۳۰ – ۲۵ سانتی متر
گستردگی: ۳۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک اسیدی، قلیایی، اقلیم خشک
کاربرد: کاشت در حاشیه ها، گیاه پوششی، کاشت به عنوان گیاه شاخص و در باغهای صخره ای
توضیحات: یکی ازمقاوم ترین گونه های چمن نسبت به سایه، رنگ عمومی گیاه سبز تیره، دارای بافتی نرم، در محل های سایه جهت کاشت در روی شیبها، در صورت عدم سرزنی گیاه فرم کپه ای به خود می گیرد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت