فندق زینتی

فندق زینتی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

فندق زینتی

نام فارسی: فندق زینتی
نام علمی: Corylus avellana Contorta
نام انگلیسی: Contorted European Filbert
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۴۰۰ – ۲۴۰ سانتی متر
گستردگی: ۳۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک قلیایی
کاربرد: به عنوان درخت سایه انداز، درخت خیابانی یا نقطه عطف در کاشت (تک کاشت) در بین درختان کاشته می شود. در حاشیه های پوشیده از درخت نیز مناسب است.
توضیحات: این گیاه مدتی طولانی به دلیل دانه های خوراکی اش کشت می شده، به خاطر شاخ و برگ رنگین و گلهای رنگ زرد، طلایی کاشته می شوند. درخت مقاوم به خشکسالی ودر تابستان گرم و زمستان سرد رشد مناسبی دارد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت