ماهونیا

ماهونیا

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

ماهونیا

ماهونیا
نام فارسی: ماهونیا
نام علمی: Mahonia aquifolium
نام انگلیسی: Oregon Holly Grape
نوع گیاه: درختچه
ارتفاع: ۲۱۰ – ۱۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۸۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک اسیدی
توضیحات: این درخت در مناطق سایه دار خشک جنوبی رشد کرده، برگ ها در بهار برنزی، مقاوم به سرما و آسان رشد، برگ ها دارای لبه دندانه دار سوزنی، خوشه گل معطر، توسط بذر یا تنه تکثیر می شود.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت