ماگنولیا-تابستانه

ماگنولیا-تابستانه

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول343434335 دسته بندی برچسب

ماگنولیا-تابستانه

نام فارسی:ماگنولیا تابستانه
نام علمی: Magnolia grandiflora L.
نام انگلیسی Bull-bay :
خانواده: Magnoliaceae
زادگاه:آمریکای شمالی

گیاهشناسی:
درخت همیشه سبزباتاج زیباومخروطی شکل .حداکثر ارتفاع آن۲۴متروگستردگی آن به ۱۰مترمی رسد.برگها متناوب،درشت،واژتخم مرغی –بیضوی وضخیم که سطح رویی آن سبز تیره وسطح زیرین حداقل درجوانی کرکدار است.هربرگ دوسال روی درخت باقی می ماند.
گلها درشت،به رنگ سفید-شیری،معطرکه به تدریج ازخردادماه تااواخر تابستان ظاهر میشوند.میوه آن تخم مرغی کرکدار بوده ودرفصل پائیز دانه های قرمز رنگ ازدرون میوه خارج میشود.از سن ۱۵سالگی وگاهی زودتر شروع به گلدهی می کند.
نیازها:
خاک غنی ،مرطوب وخنثی یا کمی اسیدی را می پسندد.مکان آفتابی وشرایط اقلیمی گرم ومرطوب را بیشتر می پسنددولی درنواحی بیابانیبه شرط اینکه ازگزند بادهای شدیددرامان باشد خوب رشد می کند.ریشه درخت عمیق بوده بهتر است آبیاری عمیق ماهانه در مورد آن اعمال گردد.
ازدیاد:
کاشت بذردرماسه مرطوب ودرشاسی سرددرفصل زمستان یا تابستان،خوابانیدن شاخه درتابستان یاپائیز،پیوند درتیرومردادماه.
کاربرد:
برای کاشت درمیان چمن وبه عنوان درخت خیابانی،همچنین کاشت درگلدانهای بزرگ (درچندسال اول رشد) مناسب است.آنرا میتوان درکنار سوزنی برگان یابه عنوان پس زمینه سبزبرای درختچه های گلدار کاشت.اسانس گلهااثرتب برداشته ودانه گیاه دارای ماده روغنی معطر است که تشنج رابهبودمی بخشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت