نخل زینتی

نخل زینتی

برای قیمت تماس بگیرید

کد محصول53414 دسته بندی برچسب

نخل زینتی

نخل زینتی
نام فارسی: نخل زینتی
نام علمی: Phoenix sp
نام انگلیسی: Senegal Data Palm
نوع گیاه: درخت
ارتفاع: ۹۰۰ – ۶۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: اقلیم گرم
کاربرد: تک کاشت یا ردیفی در پارکها، وسط بلوارها و حیاط ادارات و منازل.
توضیحات: نخل های بزرگ و کند رشد، تنه مستقیم با تاج چنگ مانند که از رگه های چرمی، درشت، پر مانند، خمیده تشکیل شده است. خوشه های گل تابستان به میوه تبدیل می شود (گاهی خوردنی). پس از استقرار نسبت به خشکی مقاوم است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت