همیشه بهار

همیشه بهار

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

همیشه بهار

نام فارسی: همیشه بهار
نام علمی: Calendula officinalis
نام انگلیسی: Pot marigold
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۳۵ – ۱۵ سانتی متر
گستردگی: ۳۵ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: اقلیم سرد، مرطوب
کاربرد: از این گیاه در تزئینات بهاری و ارقام پابلند به عنوان شاخه بریده. برگهای آن خاصیت دارویی دارد.
توضیحات: این گیاه دارای برگهای باریک و کشیده و گلهای به رنگ زرد، نارنجی، طالب خاک های متوسط یا حاصلخیز بوده، گلهای پرپشت و قوی تولید می کند. ازدیاد از طریق کشت بذر است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت