پامچال

پامچال

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

پامچال

پامچال
نام فارسی: پامچال (پریمولا)
نام علمی: primula polyantha
نام انگلیسی: polyanthus primorse
نوع گیاه: گیاه فصلی
ارتفاع: ۳۰ – ۲۰ سانتی متر
گستردگی: ۲۰ سانتی متر
نیاز نوری: سایه آفتاب
شرایط محیطی: مرطوب، خاک غنی و هوموس دار
کاربرد: بسترهای گل، تپه ها، گلدانها، به ویژه کنار پیاز گل دهنده
توضیحات: در اوایل بهار تنوع زیادی دارد، در رنگهای جذاب، گیاه جاذب پروانه، کشت در مکان نیم سایه، خاک هوموس دار به راحتی صورت می گیرد. کاشت از طریق بذر و مستقیم می باشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت