پاپیتال ابلق

پاپیتال ابلق

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

پاپیتال ابلق

پاپیتال ابلق
نام فارسی: پاپیتال ابلق
نام علمی: variegata Helixine canariensis
نام انگلیسی: Algerian ivy
نوع گیاه: پیچ
ارتفاع: ۶۰ سانتی متر
گستردگی: ۴۵۰ سانتی متر
نیاز نوری: سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک غنی یا متوسط، حرارت متوسط
کاربرد: پوششی در پای درختها، گیاه داربستی، کاشت در پس زمینه.
توضیحات: گونه هایی از این گیاه بدون پر بوده و طرح قلبی شکلی دارند. بعضی پرچین و چروک، بعضی تاجدار، برخی فنجانی شکل، بعضی موجدار که رنگ برگهای آن ترکیبی از سبز یا سفید، کرم، زرد می باشد. تکثیر از طریق قلم یا خوابانیدن می باشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت