پیچ برفی

پیچ برفی

برای قیمت تماس بگیرید

دسته بندی برچسب

پیچ برفی

پیچ برفی
نام فارسی: پیچ برفی
نام علمی: Polygonum aubertii
نام انگلیسی: Silver Lace Vine
نوع گیاه: پیچ, پوششی
ارتفاع: ۱۲۰۰ – ۷۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۱۲۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل, سایه آفتاب
شرایط محیطی: خاک اسیدی، خاک قلیایی، اقلیم خشک، اقلیم گرم
کاربرد: پوشش دیوارها، پوشش شیبها، کاشت کنار درختان
توضیحات: این پیچ همیشه سبز چند ساله دارای شاخ و برگ متراکم و گلهای سفید مایل به آبی معطر، این گیاه متحمل باد، هوای نمک دار و خاکهای فقیر می باشد. از طریق بذر قابل کاشت است.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت