پیچ ساعتی

پیچ ساعتی

برای قیمت تماس بگیرید

پیچ ساعتی

نام فارسی: پیچ ساعتی
نام علمی: Passiflora caerulea
نام انگلیسی: Blue Crown passion Flower
نوع گیاه: پیچ, پوششی
ارتفاع: ۹۰۰ – ۶۰۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: خاک اسیدی
کاربرد: کاشت برای تثبیت خاک و کنترل فرسایش، کاشت در گلدان، در حیاط منازل، در فضای آزاد همراه با قیم
توضیحات: پیچهای هیشه سبز سریع الرشد، گلهای پیچیده و پر جلوه ای به رنگ های آبی، سفید، نارنجی دارد. برگ های لوبدار و سبز تیره بوسیله بذر و قلم تکثیر می یابد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت