پیچ گلیسین

پیچ گلیسین

برای قیمت تماس بگیرید

پیچ گلیسین

پیچ گلیسین
نام فارسی: پیچ گلیسین
نام علمی: wisteria chinensis
نام انگلیسی: chinensis wisteria
نوع گیاه: پیچ
ارتفاع: ۳۰۰۰ – ۷۵۰ سانتی متر
گستردگی: ۹۰۰ سانتی متر
نیاز نوری: آفتاب کامل
شرایط محیطی: خاکهای اسیدی و قلیایی – اقلیم معتدل
کاربرد: کاشت در پوشش بالای دالان ها، داربستها و کاشت در پای درختان بلند.
توضیحات: درختچه یا درختی با خوشه های گل های معطر بر روی پیچک های به بلندی ۱۲ سانتیمتر می روید، همه اجزای گیاه سمی است. تکثیر از طریق بذر یا پیوند می باشد. قابل هرس به صورت یک درخت یابه عنوان پوشش آلاچیق و دیوار می باشد.

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.

تماس با مدیریت